Nederland verdrinkt

Nederland verdrinkt

Our challenge, your solutions

Een competitieve quiz

Onze opdracht is om voor basisschoolleerlingen en middelbare school onderbouw leerlingen een innovatieve manier te bedenken en te maken, om hun leerproces te verbeteren.

pdf

Team: Team groen

Team members

Wiktoria (17), Bente (16), Zakaria (16), Martijn (16), Kester (17), Sophie (15), Alexis (16)

Members roles and background

5 VWO leerlingen Segbroek College Den Haag

Contact details
patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl

Solution description

Wij hebben een game bedacht waarbij leerlingen ervoor moeten zorgen dat Nederland niet zal overstromen. Als de leerlingen de meerkeuzevraag goed beantwoorden, verbetert Nederland zich, om zo een overstroming tegen te gaan. Als de leerlingen de vraag fout beantwoorden, zal Nederland een beetje overstromen. Als ze daarna nog een vraag fout beantwoorden, overstroomt Nederland nog een beetje. De leerlingen zullen bij deze game goed de impact van klimaatverandering voor henzelf zien, omdat hun eigen wijk virtueel kan overstromen in het spel. Hierdoor worden de leerlingen bewuster van de klimaatverandering.

Solution context

Jongeren zijn zich nog onvoldoende bewust van de gevolgen van klimaatverandering en kunnen daardoor niet de actieve, klimaatbewuste bewoners worden, die nodig zijn om het tij te keren.

Solution target group

bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs

Solution impact

Klimaatbewustere en actievere burgers

Solution tweet text

-

Solution innovativeness

Het innovatieve aan onze game is dat er het effect voor Nederland wordt uitgebeeld. En dat er wordt laten zien hoe we de klimaatverandering in Nederland tegen kunnen gaan (als je een vraag goed beantwoordt, zijn er mogelijkheden om de klimaatverandering tegen te gaan. Je leert dus de gevolgen en de manieren om de klimaatverandering te voorkomen.

Solution transferability

Serious games / kennisdeling kan overal worden toegepast

Solution sustainability

Het spel afmaken en dan spelen in de klas gaan spelen en met familie en vrienden

Solution team work

Het samenwerken ging goed, we zijn immers klasgenoten! Maar het werken voor een echt opdrachtgever en het inschakelen van experts van buiten school als de docent het niet weet gaan we vaker doen. 

* Climate-KIC publishes the proposed solutions developed during the DigiEduHack event solely for the purposes of facilitating public access to the information concerning ideas and shall not be liable regarding any intellectual property or other rights that might be claimed to pertain to the implementation or use any of the proposed solutions shared on its website neither does it represent that it has made any effort to identify any such rights. Climate-KIC cannot guarantee that the text of the proposed solution is an exact reproduction of the proposed solution. This database is general in character and where you want to use and develop a proposed solution further, this is permitted provided that you acknowledge the source and the team which worked on the solution by using the team’s name indicated on the website.

DigiEduHack 2021 partners & supporters

DigiEduHack is an EIT initiative under the European Commission's Digital Education Action Plan, led by EIT Climate-KIC and coordinated by Aalto University. In 2021, the main stage event is hosted by the Slovenian Presidency of the Council of the European Union in cooperation with the International Research Center on Artificial Intelligence (IRCAI) under the auspices of UNESCO.

EIT Climate-Kic

Aalto University

European commission

Slovenian Ministry of Education, Science and Sport

International Research Center on Artificial Intelligence

EIT Community: Human Capital